Yorumlar   

Küzey Mezopotamya
+5 #9 Küzey Mezopotamya 08-11-2018 21:13
Sözde bir sey yazarken, özdesiyle bir bütün ise yaz, yoksam yazma, biraz ihina birazda mihina vurarak, yazanlar, ihtanmi mihtanmi taraf aldiklari bilinmeli, ve kime hizmet etikleri önemli. Dolaysiyle Kürdler Politika yaparken en cok tanimadigi bu ihci ve mihci kisiligidir, kimin nerde durdugunu, neyin pesinde oldugunu, bir türlü zihin acikligiyle seyredemiyor,En büyük hatalari, yapacaklari, hamleye odaklanamamasin dan kaynaklaniyor. bu bir, ikincisine gelince, Gözlerin gecenin sifiri karanligina yetmese kulaklarinla dinliyeceksin,y aptigin her isin uzmaniymisin gibi kendini düsmana kaptirmiyacaksi n kendi, kendinin habercisi olacaksin,Gözün deki tozpembeyi silkeliyerek gercekleri görmen lazim, neyin ügruna yasadigini bilmen lazim.Herseyden önce bir biriyle celiski yasatan göclerin, nema hedefini bileceksin. Dolaysiyle AlGülüm verGülüm bir Dünyada yasiyoruz.Tek Bagimliligin üstünde yasadigin topraklardir.To praklarin Risk yasiyorsa sen hüzür bulamasin.Hüzür ün icin Topraklarina sahip cik
Alıntı | Yöneticiye raporla
Scharro
+8 #8 Scharro 08-11-2018 19:10
ABD nin bu hamlesini ne TC, ne Iran, ne Rusya nede Avrupa bekledi

Simdi bu gucler hepsi schok oldu , tabii PKK de schok oldu, halbuki PKK bu adimi bekliyordu

PKK nin en gec Nisan 2019 a kadar karar vermesi gerekiyor , ya ayni yolda devam ve tumunde tasfiye yada ABD nin ortadogu yeni ortaklarindan biri

Gerekirse ABD Rojava da geri cekilir ve PYD nin imhasina göz yumar ,

ABD nin asil niyeti Surye, Irak ve Iran i dizayn etmek, burada en buyuk engel Talabani soytarilari ve PKK , sanki ABD tarihinde baska ulkelere boyun egdi

Ya uyarsin yada bedeline katlanirsin , ama Talabani soytarilari ve PKK somurgecilerine asik ve Köle , yani sonuc belli

PKK imrali seyhatcisinin esir siyasetine mahkum , bedeline katlanacak
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
+2 #7 Barzan 08-11-2018 15:32
Alivi ve sunni somùrgeci devletler Muhammedin yada Alinin sùnnetlimi? ?oksa sùnnetsizmi ? olduguna bakmiyor.
Her somùrgeci devlet kendi devlet çikarlari için bu iki katil ilà halki uyu§turuyor.
Din:dù§ùnme yeteneginden yoksun hasta insanlarin acisini uyu§turmak için sunulan bir uyu§turucu tùrùdùr.
Dinleri okumu§ insanlar sahtekàr ve akilici olan iki tùr insandir.
Kapitalizim devrimcidir ve kar amaçi olan §irket devlet sistemidir.
Bu ticaretin ve hayatin kanunudur.
ùretici kapitalist devletler ambargo ilà kendi sinirlarina çekildi an dùnya nùfùsùn sayisi yariya iner.
Din ve yobazlik ùretci deyil Muhammed ve Ali gibi istilaci capulculuktur.
Din insanlari acliga mahkum eder ve buna tanri kaderi der.
Insani tembel,yaramaz ve asalak yapar.
I§te petrol ve zengin medenler ùzerinde oturan Alivi ve sunnu devletlerin hali.
Mùslùmanlarin açlik ve siyasi iltica muhacir gomenligi.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
+4 #6 Barzan 08-11-2018 15:19
Yalçin Kuçik denilen irkci:Barzanile r ikinci Israil devleti kurmak istiyor derken i§galçilerin dikkatini çekiyordu.
Kurdistanda tek bir sinagog ve yahudi yok iken bu dù§manlik bagimsiz Kurdistan partisi PDK ve tùm bagimsizlik yanlisi biz Kurdlere sava§ ilani idi.
Anti Kurdlùk ve anti bagimsizlik yahudi ve israil dù§manligi ilà maskelenmi§ bir Tirk irkciligiydi.
Ozelikle buna katilanlar Alman ajanlari Tùrkcù ve Tirkyeci haramzadelerdi.
PKK bagimsizlik partisi olarak organize oldu biz Kurdler buna inanmak istiyoruz.
Homeyni gibi bir yobaz Aliviyi barindiran Fransa neden Kùrd liderlerinin ve diplomatlarinin kendi topraklarinda oldùrùlmesine seyirci kaliyor?
Almanya neden PKK,yi halen teror listesinde tutuyor?
fa§ist evladi tc için.
ABD,Israil,Kurdistan dostlugu biz Kurdlerin ozgùrlùk davasinin zaferidir.
AB demek Kurdistanin somùrge kalmasi demektir.
PKK iyi dù§ùnmeli.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
+2 #5 Barzan 08-11-2018 15:05
Biz Kurdlerin ùretici zekasi ve ho§ gorù kùltùrù yobaz capulcu Alivi ve sunni islam ilà bozuldugu kalmadagi gibi idelojik bolùcù sinif ideloji ilà kirlenmi§.
Alivi ve sunni i§galçi capulcu devletler Muhammed yada Alinin capulcu katiligini kendi imparatorluk hayalerine idol insan yapmi§lar.
Insani ve demokrasi ahlaklari sifirdir.
Kurd dù§manligi için anasini satan bu devletlerle dolayli yada dolaysiz ittifak yapilmaz.
Devletler devletlerin yardimi ilà kurulur.
Halklarin ve uluslarin karde§lik çikarlari devlet ilà olur.
PKK bu despot Kurd dù§mani devlet ve uzantilari orgùtlerle bagini ve ili§kisini kesmeli.
ABD Fransa,ingiliz ve Almanyaya ramen biz Kurdlerle silah arkada§ligi yapiyorsa buna anlam ve kiymet vermeliyiz.
Fransa,ingiltere,Almanya demek Iran,Irak,Suriy e ve Turkiye,Azerbay can demektir.
Kurd tarihi bu alçaklarin katilami demektir.
PKK iyi dù§ùnmeli ve karar vermeli.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Scharro
+11 #4 Scharro 07-11-2018 21:07
Siz Kandil Ihtiyarlari kendinizi kandirmaya devam edin , siz vazgecilmez degilsiniz , siz BOP ve Kürdistan somurgeciligini desteklemeniz ne isim altinda olursa olsun , bunun hesabi da var

Gelecekte Irana saldiriyi bosa cikarmanizin bedeli bu ABD siyaseti, cunku siz gelecekte Iranda ki muhalefeti PJAK adi altinda engellemeye kalkacaksiniz, bu imkaninizi ABD bu hamleyle bosa cikarmak istiyor,

Ya siz Iran ve TC ve Hashdi Sahbi de vazgecersiniz , yada kendi sakat siyasetinizin bedeline katlanirsiniz, ABD hicbir zaman bos tehdit yapmadi


En iyisi emekliye ayrilin Kandil Ihtiyarlari
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
+4 #3 Barzan 07-11-2018 19:24
Artik bu komplo vaizlerinden vaz gecin.
Abdullah Oçalan asla TC den §ikayetci olmadi.
Uçak,mahkeme,imrali kasetleri ve avukat gorù§melerini hepimiz gordùk ve dinledik.
Kendisi Yunanistanda PKK,den vaz geçti.
Uçakta Tirk oldugunu ve TC,ye hizmete hazir oldugunu soyledi.
Elinde tespih ilà imralidaki mit elemanina dunyadaki tùm sorunlari tc için hizmete hazir oldugunu kendisi soyledi.
Abdullah ve Osman Oçalanin hedefleri hep sizler oldunuz.
Sizlerin hakkinda soyledikleri hangi hukuk ve hevallige yaki§ir.
Fransa ve Almanyanin Ruslarla Tirkleri Afrinin 40 Km hattini i§gal ettirmeleri 1 dunya sava§inda Almanlardan alinip Fransaya verilen ticaret hattidir.
Ba§urè ve rojeva Kurdistanda ABD varligi bize bir firsattir.
Beraber vurmaliyiz ve bu kohne 3 Alivi devletleri yikilmali.
Ha§di §abi dù§man hatti ve saflaridir.
Mezhebcilik PKK ye kaybettirir.
Biz Kurdler ayri ulus ve §ia deyiliz.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
+4 #2 Barzan 07-11-2018 19:08
Komplo bitti ama PKK ders çikarmadi.
Demokratik Israile kar§i Ereb filistinli teroristlere asker olunmaz.
Erebin ve Farsin dini kindarligi biz Kurdlerin olmamali.
Lùbnanda Erebe askerlik kabul edilmedigi gibi §engalde IHa§di §abi ilà irana asker olmak kabul gormez.
ABD imparatorlugunu n dostu ve silah arkada§i olmak biz Kurdlere kazandirir.
Tirkler Rusya,Fransa,Al manya ilà ABD ye kar§i durmasi biz Kurdlerin kazanmamasi içindir.
Mirad Karayilan sen Lùbnanda Israile esir dù§tùn ama Israil seni 54 ki§iyi serbest birakmasi Israilin ve ABD nin biz Kurdleri kaybetmemesi içindi.
Ortadoguyu,insanligi biz kurtaramayiz.
Ha§di §abi Batmanli Mam Zeki yi olùme gonderenlerdir.
Qazi Muhammedin vasiyetini okuyunuz.
Hilebàz Alivi iran devletinin tarihi komploculuk.
Bizim devletimiz yok.
Ba§ur ve rojeva Kurdistan kazanimlari biz Kurdlere devlet olmanin açik kapisidir.
Komplonun ba§lamasina engel olun.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
+4 #1 Barzan 07-11-2018 18:53
Ortadoguya ve Kurdistana bin yillik saldiri ve i§gal hareketlerdinde ABD yoktur.
Kurdistani Kesr-i §irin ve Lozanda parcalayanlar arasinda ABD yoktur.
PYD ilà dost olan ABD neden PKK ilà dost olamiyor?
PKK Rus,§ia,Alivi cehpesini terk etmeli.
PKK,nin destegi seranser Kurdistanda Kurdistan bagimsizlik gùçù olmali ama zafer için kuzey Kurdistana kilitlenmeli.
Gùney Kurdistan ve Rojave Kurdistan kazanimlari Tirkleri ku§atma oldugunu bilmeli.
§engalden Ha§di §abi saflarindan Pe§merge saflarina yada Kuzeye Rojevaya çekilmeli.
ABD Irakta Iranlilar yada Tirklerin imparatorluk hayalleri için sava§madi.
ABD yanlisi Ereb topraklarinda dini imparatorluk kurmak hayaldir.
Petrol dùnyaya ùretim yapan kapitalist ùlkelere gerekli.
Petrolùmùzùn olmasi bizim yararimiz.
Kurdistan bu §er denizinde gùvenlikli demokratik Kurdistan cumhuriyeti olma §ansi ABD ve Israil ilà mùmkùn.
Inat Mirad olmasin.
Alıntı | Yöneticiye raporla
FacebookTwitterGoogle BookmarksRSS FeedPinterest
Pin It