Yorumlar   

Barzan
+1 #3 Barzan 11-08-2018 20:15
Tokati yiyen tirk islam katilleridir.
Daha oncede capulcu Osmanli bu tokat ilà kahr olmu§tu.
Ne u§ak e§me ruhu §aklabanlari ne yeni Osmanli soytarilarinin hortlamasi mùmkùn deyil.
Sunni ve §ia-Alivi islamin olùmùn selasini demokrasi okuyacak.
Islam Ereb petrol sermayasi mevta ve mezarlik masrafidir.
Milletleri refaha ve ozgùrlùge ta§iacak olan ùretici kapitalist sermaye ve demokrasidir.
Sunni islamin,§ia-Ali vi islama sava§lari islami capulcu vah§ettir.
Akilsiz Erebin petrol sermayesi elit sinifin Muhammedin cennetine kerxana ve haremi içindir arta kalani ise insanliga sava§ ve vah§etir.
Siyasi islam yenilip kahr oldugunda belki islam ilà uyu§an mùbtela yobaz halklarin akli ba§ina gelir.
Biz Kurdler demokrasinin sava§ci ulusuyuz.
Biz kazanacagiz çùnkù a§aglik islam biz Kurdlerde hayat bulmasi mùmkùn deyil.
Sunni ve §ia-Alivi islam ipini biz Kurdler cekecegiz.
Kahrolsun islam.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
+4 #2 Barzan 11-08-2018 11:33
Kapitalist sermayenin demokrasi ilkeleri vaz gecilmez ya§am hakkidir.
Boyle olmasaydi koministler,Fa§ istler,Sunni ve Alivi islamin millitanlari ba§lari derde girdiginde kapitalist ùlkelerinin demokrasisine iltica etmez ceplerine kendilerine aid olmayan ulusal kimligi almayi cabalamazlardi.
Petrol sermayesi islami istila için sava§a yatirimdir.
Tek tiptir.
Irkcidir.
Erebidir.
Erebe katil asker olmaktir.
Insan mezhabasinda kasapliktir.
Kapitalizimin devrimci ùretim ili§kileri oldugunu anlayan Mao Zetung,dur.
Yetersiz kapilatist ili§kilerinden dolayi çin uluslarina ve azinliklarina "her aile,ye bir çocuk" demekle plansiz cogalmanin onùne gecmi§tir.
Ama Mao Kapitalist demokrasiyi tek parti iktidarina kurban etmi§tir.
Kapitalist sermaye ilà "her aileye ùç çocuk " diyen Taib kalabalik capulcu islam ordusunu Ereb islam sermayesi ilà kuracakti.
Demokrasi diktatorlerin anasini boyle dùzer.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
+5 #1 Barzan 11-08-2018 10:41
Tirk islam piç siyasetinin babasi ve annesi akilciliktan ve ùretimden yoksun Ereb islam sermayesidir.
Ereb sermayesi, lux kerxane oteller ve katil islam partiler, capulcu islamin kuran kurslaridir.
Islam olùm mikrobuna bula§an belasini devrimci kapitalizim ve ozgùrlùkçù demokrasi tarafindan tokati yer.
Caput yigini bitli Afganistan mollalar Taibin rehberidir.
Petrol zengini Erebler kendi ùlkelerinde kabul goren bir devlet kuramadi.
Muhammed ve Ali,den bu yana islam sava§ ve katilliktir.
Gidecek yeri olmayan Tirk yoneticilerinin tehditleri secenek deyildir.
Siyasi katil islami kimse kabul etmez.
Batak denizinden Ibrahim Tatlisesinin penisine sarilarak kurtulan Yildiz Tilbe,nin kalpazanlik akli Taibi kurtaramaz.
Insanlik mutlulugu ve ozgùrlùgùne kasti olan Sunni Tirk rejimi ve §ia Iran rejimidir.
Bu iki devlette katil Ereb islamin u§ak tetikcileridirler.
Demokrasinin havlayan kopeklere ihtiyaci yok.
Alıntı | Yöneticiye raporla
FacebookTwitterGoogle BookmarksRSS FeedPinterest
Pin It