Yorumlar   

Barzan
0 #4 Barzan 17-01-2019 00:45
PKK deki Kurdistani cizgide olanlar ayni zamanda sava§an Kurdlerdir.
Bedirxanilerin i§galciye pa§alik çizgisini PKK ye liderlik cizgisi kabul etmemeli.
PKK basinindan kendine Kurd demiyen evladi Kerbela kalemlerini ve vatansizlik solcularini Kurdistani terbiye ve talim siyasetiyle ilà egitmeli.
TC Osmanli artiklari pa§alara verilmi§ uçube bir devlet modelidir.
Bu biz Kurd bùyùklerinin dùnya siyasetine ters yada eksiklik politkasi sonrasidir.
Demokratik devrim diye bir devrim yoktur.
Devleti kuranlar devlete yasa yazan ve yonetenlerdir.
Ba§urè Kurdistandaki Kurd yonetimi Kurd ozgùrlùgùnùn ve demokrasisinin ni§anidir.
Herkese orgùtlenme,soz ve temsil hakki.
Alivi ùmmedciligi somùrgeci §ia xulamciligidir.
Vatansiz ve devletsiz solculuk Kurdistana ixanet sozcùlùgùdùr.
ABD dù§manligi Ruslarin pis sakizini cignemektir.
Ruslar demokrasiyi bilmez ve tanimaz.
Tarihleri diktatorlùk ve koleliktir.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
0 #3 Barzan 17-01-2019 00:29
Abdullah Oçalanin PKK ye liderlik cizgisi Bedirxanilerin cizgisidir.
Kibirli,zafersiz ve teslimyetçi cizgi.
Osmanli ilà Kurd Botan mirligi (kraligi) arasindaki sava§ta Mir Bedirxan Bradost bolgesi Mirgever seyrangahinda cadir acip sava§tan uzak sava§ yoneti ve yenildi.
Osmanli Sultanin huzurunda Omer Hayyamin tanriya sitem olarak yazdigi §iiri okudu ve af diledi.
Girit adasina sùrgùn ve Osmanli ajani olarak gonderildi.
Abdullah Oçalan aynisini uçakta,mahkemed e ve imrali kasetlerinde yapti ve yapiyor.
Ayni cizgi merhum Seyid Riza da gormek mùmkù
Aynisini merhum §eyh Saide mektubla yaptirdiklari soyleniyor.
Merhum Qazi Muhammed dù§mani geç tanidigi vasiyetinde gormek mùmkùn.
Ama bu aziz bùyùklerimiz namerd Tirkin ve Farsin olùmùnùde Kurd ba§ egmezligi ilà kabullendiler.
VengMa sitesinde Osman Oçalanin Taibe mektubu ibretliktir.
Her Kurd bu ixaneti okumali ve bilmeli.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
-1 #2 Barzan 16-01-2019 23:31
Fiili somùrgecilik bu yùzyilla aid olmayan kas gùçùne dayali zorbaliktir.
Bu gelenegi Alivi ve Sunni islam zorbalari yapiyor.
TC kurulu§una milli devrim diyip demokratik devrimi biz Kurdlerin Tùrkle§mesine baglayanlar vatan xainleri olanlardir.
Demokratik devrim koministlerin hayali içadidir.
Kendilerinin yaptigi kominist devrim demokratik deyildi.
PKK deki akil,Tirk solcu ve Alivi akildir.
Bunlar kendilerine Kurd demeyi hakaret kabul edenlerdir.
PKK basinin Kurd milli hareketine ve devletle§mesine kar§i kullandigi uslub buna kanittir.
Ha§di §abiye milis olmalari Tirkleri ve haremzadeh takimini biz Kurdler sozcù ve temsilci atamalari buna kanittir.
Kominizim ve mezhebcilikle Kurd milletinin iradesini kiracaklarini sanan haddini a§mi§ bir avuç yobaz solcu.
Devletle§me ve dùnya ilà bùtùnle§me Kurd milletinin zaferi olacaktir.
Kurd milleti onlara haddini gosterecektir.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
-1 #1 Barzan 16-01-2019 23:19
Kuzey Kurdistandaki siyasi elitlerin durumu Kurd Mir devletinden Osmanliya ki§lasiz ve askersiz pa§a olan Bedirxan beyden farkli deyildir.
Tabi birde Cemil pa§azadeler gibi biz Kurdlerin yaninda gorùnùp i§galçilere hizmet etmekte vardir.
Yani i§galcilerle sava§ta, Kurd milli gùclerinin ba§inda bulunmamak sava§i uzaktan emir ve telkinlerle kazanma ahmakligi.
Kuzey Kurdistanda siyasi liderlik Bedirxanilerin korkak ve teslimyetci ixanet cizgidir.
§emdin Sakik
Mirad Karayilan
Bahoz Erdal
Said çùrùkkaya bunlar Kurd milletinin deyerli evladlaridir.
Lakin siyasi erki kullanmak akillarindan gecmedi ya kaybettiler yada hep gerilla kaldilar.
Kurd milleti bunun için kaybediyor.
Mir Bedirxan nasil Osmanli sarayinda nadim olarak pa§a olduysa Abdullah Oçalanda mahkemede ve imrali kasetlerinde nadim olup pa§a oldu.
Mir ve Abdullah adalarda sùrgùn askersiz pa§adir.
PKK bunu kabul etmeli.
Alıntı | Yöneticiye raporla
FacebookTwitterGoogle BookmarksRSS FeedPinterest
Pin It