Yorumlar   

Barzan
+2 #3 Barzan 22-05-2018 18:56
Ben §ia-Alivi i§galcilere yonelik yazinca kendine Alevi diyenlerin alindigini biliyorum.
Size diyecegim §u:Sizler Alevi deyilsiniz.
çunku isimlerinizin tùmù,Haydar,Ali ,Hasan,Huseyin, Zeynel,Fatma,Ze yneb falan filan.
Alivi,de deyilsiniz ne evinizde kur,an var nede Iran ve Ereb Aliviler gibi kerbela hacina ve camiye gitmiyorsunuz.
Ezidi ve Zerdù§i,de deyilsiniz.
Duzgùn baba vardi O,da kalmadi.
Munzur suyu kutsaldi diyordunuz orayida §i§ kebab ve raki plaji yaptiniz.
çogunuz Kurdim demiyor.
Bende ne oldugunuzu bilmiyorum.
Rica etsem biri sizin bu dindarliginizi yazsa.
Neden Kurdistanli deyilde Tunceliliyiz diyorsunuz?
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
+2 #2 Barzan 22-05-2018 11:22
Iran §eytan cumhur devleti sirf imparatorluk hayallerini gercekle§tirmek için Kèrbela fitnesi ilà ortadogu milletlerini Alivi ve sunni diye bolerek mezhebi teror orgùtleri ùzerinden milletler ùzerinde egemenlik kurarak teror devletini ya§atmak ve egemenlik alanlarini geni§letiyor.
Afganistandaki §ia-Alivi mafiasi ilà tùm ortadogu ùlkelerinde uyu§turucu ticaretini yapan bu §ia-Alivi devletidir.
Goz boyamak içinde sadece sunni uyu§turucu tùccarlarini daragacina çeken fitne ve fesad bir devlettir.
§ia-Alivi kar§iti sunni nufùsùn oldugu bolgelere uyu§turucu mafiasini serbest birakan §eytani bir devlettir.
ABD tipki Meksika mafiasi gibi bu mafia devleti §ia-Alivi devletini tasfiye etmeli.
Suidiler kadar zengin olan bu ùlke sirf mezhebcilik fitnesi ilà ortadoguyu kana bulayan bir devlettir.
Ortadogu terorùnùn tùmù Iran imparatorluk hayalleridir.
Mèkbèr Kè§veri Mollayani çinayetkàr.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
+2 #1 Barzan 22-05-2018 10:49
Saldirgan Fa§izim yenildi.
Saldirgan kominizim yenildi.
Saldirgan sunni islam yenildi.
Saldirgan §ia-Alivilikte yenilmeli.
Iran çinyetkàr devleti meddeni dùnya ve demokrasiye kar§i diktatorlùgù ve zulmù temsil eden fa§ist,kominist ,sunni ve Alivi gericiliginin merkezidir.
Ortadogudaki demokrasi dù§mani orgùtleri iran devleti destekleyip finase ediyor.
ABD iran §ia-Alivi yoneticilerine ikinci bir kèrbelayi ya§atmali.
Alıntı | Yöneticiye raporla
FacebookTwitterGoogle BookmarksRSS FeedPinterest
Pin It