Yorumlar   

Barzan
0 #4 Barzan 06-02-2018 11:31
Kurdistanda zorunlu askerlik ve zorunlu vergi ilà Kurdistan koylùsù i§galci turklere sùrekli asker edildi ve tarim,hayvancil ik durdu.Koyler kalmadi.
Kurd sava§cilari iç infazlar ve brakuji ilà mezarli yada mezarsiz yanli§in fedakàrlari oldular.
Kurdistan genclik hareketi Kurd esnafina tehdit ve sorun edildi ve bitti.
Peki esnaf nerede?
Legal Kurd hareketi silahli genc insanlarin emrine teslim edildi.
Yani yaramaz çocuk siyasi aile reisi oldu.
Parlementer Kurd hareketi kim olduklari ne malum insanlar atandi.
Ilk sozleri hep Kurd u Kurdistan dù§manligini PDK ve Barzaniler ùzerinden yaptilar.
§imdi neredeler?
Istanbulun Tarlaba§i yada izmirin Basmahane derbeder semti yibi A-Med,in Sur,una barikat sava§i verildi ve yeniden yapilanma projesi uygulaniyor.
Buda PKK,deki tùrk mimar akli olanlardi.
Abdullahin PKK,si Abdullaha hayirli olsun.Artik PKK sadece onlarin avlu duvarini yiksaniz gelen olmaz.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
0 #3 Barzan 06-02-2018 11:17
PKK basinini okuyup izlediginde Kurd u Kurdistaniligin di§inda her §ey var.
Kurd u Kurdistani olmak onlara gore ilkelik ve gerici Barzanicilik,an ti PKK ve halklarin dù§manligi.
çogunlugu sunni mùslùman olan Kurdlere sinirsiz bir dù§manlik.
Kurdlerin dini Emevi islami olmu§ta bu yùzden gericiligi temsil ediyorlarmi§.
Ondan sonrada I§ID canilerini ve El Qaidecilerle beraber PDK ve Barzanilerle birlikte sunni Kurdlere sinirsiz hakaret,iftira, yalan dolan ilà dù§manlik.
Kendilerine sormak lazim siz Kimleri temsil ediyorsunuz? Katil Ali ve zùlfikàri deyilmi?
"Ben tanrinin aslaniyim.Av ve rizkim sizlersiniz.Kad erinize kàlem olan kiliçim sizi ikiye bolecek"diyen katil Ereb taraftarlari Kurdistana sunni i§galci katilleri cagirip Kurd yigitlerini olùme terk ederek Qendil daginda Tirkler adina zafer ilan edenler.
Bunun hesabini Kurdler soracak gùnler uzak deyil.
Kurdin ahi sizde kalmayacak.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
0 #2 Barzan 06-02-2018 11:02
Bu yalanci bari§ baharinin naylon çicegi imralidaki Abdullah,tir.
Imrali kasetlerini ve avukat gorù§melerine bakmayan ve okumayan Qendil,dir.
Olùme §ahadet lux,ù kayiblara zafer diyen PKK,dir.
Abdullah,Qendil ve PKK istedigini soyler ama Kurd milletinin akli ve gozù vardir.
PKK basinini elinde tutan bolgeci ve mezhebci mùridler ulusal birligin ve Kurdlùgùn onunde engeldi.
Ama artik bu ki§iler PKK,nin siyasi iradesi ve sesi oldular.
Kurd milleti 100 yildir Kurd u Kurdistan için sava§iyor.
§imdi bu sava§i sadece Abdullah,Tuncel i ve Alivilik için yapanlara yùz ceviriyor.
Kurdistan siyaset bazari sadece Kurd u Kurdistan içindir.
Siyaset saticilari bunu anlamadi ve siyasetleri kendilerine kaldi.
Kurdistan §ehirleri Abdullah,Tuncel iler ve Alivilik için yerle yèksan edildi.
Gercegi gormeyenler §imdi kayiblar sizin için.
Mezhebcilik yapmayanlar mezhebcilere tennezùlde etmez.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Miho
0 #1 Miho 05-02-2018 21:40
Kurdıstanın kurtuluşu,kürdi stan halkının
avuçlarında saklıdır.Kurtul uşa giden yol Kürd ve kürdistanlılara giydirilen deli gömleginin altında yatıyor.Kürd siyasal hareketleri bu deli gömlegini kürdistan halklarının üstünden çıkaramadılar,b u vesile ile kürdistan halkı ne kendini tanıya bildi ve ne de dişmanlarını. Bedenlerinden açılan yaraları bile göremediler,bu yaralardan kaçından kan aktığı,kaçından irin aktığının farkında bile olamadılar.18yy da çöp kutusuna atılan
Anarşist ideolojiyi alayıp pulayıp (m.b katkısıyla)cözü m yolu olarak kürdistan halkına sundular.Kiralı k kalemlerle Türkiyelileşmey i,hatta entegrasiyonu utanmadan çözüm yolu olarak savundular.Yeri geldiginde,cela tlarını yoldaşlarına tercih etiler.Bir kişinin özgürlügünü,bir ulusun özgürlügünün önüne koydular.Kadın sorununu,ulusun ve erkegin sorunundan, kopararak makyevelist bir zihniyet sergilediler.
Halkı e.yerine koyarak onun cehaletiyle alay etiler.yanıldıl ar,Kıral çıplak.
Bıji berxwedana efrinê
Alıntı | Yöneticiye raporla
FacebookTwitterGoogle BookmarksRSS FeedPinterest
Pin It