Yorumlar   

Rodi ciya
-11 #6 Rodi ciya 23-09-2018 19:21
Barzan yaran coktur biz bazaniyi sengalde iyi tanidik, biz barzaniyi kerkükte iyi Tanidik, kendi halkini barbar isidciye teslim edip kacan gerilla degildir gerillla kürdün fedai gücüdür ............... ............... ............... .............
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
+6 #5 Barzan 22-09-2018 16:13
Biz Kurdler ne evladi kerbelayiz.
Nede katil ve talanci Ha§imiye biayat eden ùmmedteniz.
Nede osmanliya katillik yapan alcak begta§i-Alivi yeniceri hayraniyiz.
Kurdin kanina giren cùmle katillerin yedi ceddine lanet olsun.
Vatanimiz Kurdistana saldiran katil peygamberlerin ve imamlarin,halif elerin ve §ahlarin yedi ceddine ve ùmmedine tùkùreyim.
i§galcilerle hareket eden kominist ùlkelere liderlik yapan ve bu alçaklara millatanlik yapan haramzadeh koministlere lanet olsun.
Kurd milletinin istiklàl ve hurriyet kavgasinda ulusumuzun sava§cilarinin kaninda eli olan doneklere lanet olsun.
Kurd milletinin basinina sizan alçak fitne ve fesadlar nasil geldiniz ve sizlere kimler kapi acti çok iyi biliyoruz.
Barzanilere dil uzatan reziller hangi dilde ve hangi akil ilà kimlere hizmetli oldugunuzu iyi biliyoruz.
Ho§t demeye degmez enikler.
BIJIT KURD U KURDISTAN.
LANET LI SER XEFNARAN.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
+6 #4 Barzan 21-09-2018 20:03
HPG saflarinda Cihan Eren isimli bir tifil cahil ahmak adam biz Kurdlere Kerbeladaki gibi olmamizi ve Muharem ayinda Ereb gibi aglamamizi istemi§.
Karde§i Hasanin kesik basinin kan parasi olarak 400 cariye ve Qùfe valiligine satan akil hastasi Hùseyin 40 haydut ha§imi iti ve 32 esir hizmetci farslar tarafindan tuzaga cekilir ve gebertilir.
Bu kan davasi Kurdin neyine?
Cihan Eren kerbeladakiler gibi olmeyi ve matem tutmayi bize neden laik gorùr?
Bu iran comezi mezhebciler neden bizi Ereb kan davasina davet eder?
Ali gebermis yada Omer gebermis bize ne?
HPG iran ordusunami bagli?
Kurdlùgùnù inkar eden bu xainler neden biz Kurdleri sunni Ereb gormek istiyor?
Ey MIRAD Karayilan bu ahmaklari neden biz Kurdlere dù§manlik yapmasina mùsade edersin?
Bu xainler içinizdeki Ha§di §abinin tetikcileri olmadigi ne malum.
Ereb olmayanin Sunni ve Alivilik yapmasi ixanet kùltùrùndendir.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
+6 #3 Barzan 21-09-2018 17:02
Vatanimiz Kurdistani i§gal eden Katil Ali ilà Selanikli kemale secde edenler Kurdin dostu olmadigi gibi Kurd deyildir.
Katil Muhammede ve islami orgùtlerde yer alan Kurde ixanet eden Erebi katillerdir.
Dini felsefeyi kabul etmeyen Koministler Alivi ve sunni katil islamin dostu olmadigi gibi Kurd deyildir.
Demokrasi herkesin kabulù ve temsilidir làkin diktatorlùk kabul gormez.
1400 yillik katil islam tarihi capulcu Ha§imi ailesinin iktidar ve kan davasidir.
Muhammed,Ali,Omer,Osman,Hamza ve Hasan,Hùseyin gecimsiz ve katil Ha§imi ailesinin kanli zùlm tarihidir.
Sunni ve Alivi islama kole olanlarin Kurde ve Kurdistan hayiri olmaz.
Beni sunni Ereb bilip dù§manlik yapan Aliviye lanet olsun.
Beni Alivi Ereb bilip dù§manlik yapan sunnilige lanet olsun.
ulusal Kurd birligine sinif idelojisi ilà dù§manlik yapan koministe lanet olsun.
Kendini inkar eden xain fa§iste lanet olsun.
BIJIT DEMOKRASI.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
+6 #2 Barzan 21-09-2018 16:31
Kizilba§lik biz Kurdlerin bagimsizlik sava§larinda ve Kurdistani savunma sava§larinda sava§ meydanlarinda sava§cilarimizi n taktigi askeri tanim için ba§ina taktigi §a§ika Sor yada ser sorik,diye tanimlanan bir giysidir.
Bugùn Kurdistan bagimsizligina savunan PDK pe§mergeleri ve Barzanilerdir.
Kizilba§lik kendi Kurd kimligini inkar eden Ereb comezi mezhebcilik deyildir.
PKK siginip kendini kizilba§ ve kerbelaci ilan eden §a§kinlar diyecegim,Kahro lsun Kerbela.
Kurdin onuru KOBANIDIR.
Kurdin onuru PIRDEDIR.
Kurdin onuru AFRINDIR.
Muhammed ilà seyh olan .
Ali ilà imam olanlar.
Hasan ilà seyid olanlar
Hùseyin ilà §erif olan §a§kin ahmaklar Kurdistana ixanet içindesiniz.
Kurdim demekten utananlar ne Zazai nede Kurdi lisaniniz ve Kùltùrùnùz var.
Ozùnùnùze donùn ve katil i§galcilere tùkùrùn.
Kerbelada Ereb yine Erebi oldùrdù.
Dilerim hergùn kerbelayi ya§arlar.
Muharem ebedi matemleri olur.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
+5 #1 Barzan 21-09-2018 16:15
Biz Kurdler Kurdistan bagimsizligina kar§i olan ve kendini enternasyonlizi mle inkar eden xainlere lanet ediyoruz.
Biz Kurdler kendini Erebin 1400 yillik kan davasi ilà kerbelada olen 40 Ha§imi Erebin ve 32 kolenin olùme yas baglamiyoruz.
Ha§imi Omer ve Osman ilà Ali nasil oldùrùldùyse Hasan ve Hùseyin capulculari ayni §ekilde oldùler.
Mustahak olanlar cezasini kendi magdurlari tarafindan mustahak bir ceza ila buldular.
Dilerim Ha§imilerin sunni ve Alivi kesimi hep boyle belasini bulurlar.
Komizim,fa§izim,Alivilik ve sunnilik i§galci katillere hizmettir.
Vatanseverlik koministlik,fa§ istlik,Alivi ve sunnilik deyildir.
Alivi,sunni,fa§ist ve kominist devletlerinin ve taraftarlarinin zùlmùnù ve Kurdistan ixaneti biz Kurdlerin içinde oldugu durumdur.
Ne sinif sava§i,ne din sava§i,nede Kurde ixanet idelojisi olan fa§izim.
BIJIT KURD U KURDISTAN.
Kahrolsun i§galcilere hizmet eden xainler.
Alıntı | Yöneticiye raporla
FacebookTwitterGoogle BookmarksRSS FeedPinterest
Pin It