Yorumlar   

Barzan
+3 #11 Barzan 14-04-2018 18:13
Omer bey.Brèz Aydin Dere her hangi bir devlet model,i yazisinda soz konusu deyil.
PKK,ye ele§tirisi yada ovgùsùde bu yazida yok.
kominist parti devlet i§gali altinda bir ulusun ozgùrlùgùnden tarihi kesitler ve devletle§en bir ulusun aydinlarinin anlatimini bize aktadiriyor.
Trocki gibi bir saldirgan i§galci hevesli adamdandan bahs etmiyor.
Hitler Troçkinin Alman versoyunu deyilmi?
Sùrekli devrim,kizil ordu ilà ba§ka uluslara saldiri deyilmi?
Alman ulusal fa§izimi ilà Ruslarin halkci sosyal fa§istligi arasinda fark ne?
Ikiside sava§ ve saldiri deyilmi?
Biz Kurdler bunu sunni ve Alivi i§galci katil devletlerinin egemenligine kar§i sava§miyormuyuz?
Alman ulusal fa§izimi.Rus sinif sosyal fa§izimi ve Ereb sunni-Alivi ùmmed zùlmù zaten bir aile.
Ereb ulusculugunun kokeni Almancilik.
Ereb sosyalizimi kokeni rusculuk.
i§te Saddam sosyalizmi
i§te Abdul Nasir milliyetciligi.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
0 #10 Barzan 14-04-2018 15:34
Avrupa aydin ve entelektùl demokrasi konferanslarind a hiç kimse 20 yùzyilin vebasi olan koministleri,fa §istleri islamcilari davet etmedigi gibi soz hakkida vermez.
Brèz Aydin Dere O çirkin diktatorlerin aydini ve sozcùsù deyildir.
Birde brèz Yekta Uzunoglu var.
Merhum Mehmed Uzun ve Mahmud Baksi,nin ruhu §ad olsun.
20 yùzyilin kaanli zalimleri olan Selanikli katil,hitler,Fr anko,Stalin,Mao ,Trocki,humayen i siyaset babalari:vandal lar,Gotlar,hunl ar,mogollar,tat arlar ve Ereblerdir.
Brèz Aydin Dere Kurd u Kurdistani kimlikli bir Kurd dù§ùnce adamidir.
idelojik siyasi derneklerde mùrid deyildir.
Kanimca kendisi demokratik sistemin dù§ùnce adamidir.
Yani barbar kominist ve fa§istlerleri kendisi ilà tarti§mak çopte,çoplùk idelojilerinin miras kavgasi anlamsiz oldugu kadar gùlùnctùr.
Trocki denilen maktul rus iktidarda kalsaydi Attila barbarindan farksiz olurdu.
Onun yapmadigi ikiz karde§i hitler yapti.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Ömer
-6 #9 Ömer 11-04-2018 22:55
Sayın Aydın Dere'nin devlet savunusunu genelde çok soyut ve dogmatik bulduğumu belirtmem lazım. Bu Hırvatistan yorumundan da anlaşılıyor.

PKK'ye kızıyor niçin devlet istemiyor diye. Bu konudaki düşüncem, PKK'nin yanlış ve hayali bir "sürekli devrim" söylemi geliştirdiği. Lenin-Troçki kaynaklı bir sosyalist geçiş programını, Uzak Doğu kaynaklı "halk savaşı" ve Latin Amerika kaynaklı fokocu anlayışla harmanladıktan sonra, bir de bunlara 2000'den sonra anarşizm kuramını dahil etti ve işin içinden çıkılmaz bir teorik karmaşa yarattı.

Devlet savunusuna yönelen Kürt aydınları bu tartışmaya giremiyor. Bu nedenle derinliği ve pratik karşılığı olmayan, devlet istedin istemedin şeklinde anlamsız bir çekişme meydana geliyor. Lİberal-demokra t (marksist terimlerle "burjuva demokrat") tezlerle ortaya çıkılıyorsa, PKK'nin "geçiş programı" ile tartışmak gerekir. Yapılamayan bu.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Ömer
-6 #8 Ömer 11-04-2018 22:21
İlkesel olarak Başur'un etnik ve dinsel ayrımcılığa dayalı bir sisteminin olmadığı doğrudur. Ortadoğu'daki en demokratik ülkedir. (Ciddi sorunlar yok değil, ama bunları ayrıca ve uzun ele almak lazım.)

Yugoslavya konusunda buradaki ark.ların biraz daha dikkatli olması lazım. Sırplar, Hırvatlar, Boşnaklar vs. (Kosova Arnavutları hariç) Güney Slav grubundadırlar. Aynı dilin lehçelerini konuşurlar. Dinsel, bölgesel ve dilsel temelde ayrılıp bölündüler. Hırvatlar Katolik, Sırplar Ortodoks, Boşnaklar Müslümandır.

Kürtlerin Yugoslavya'nın bölünmesini örnek almaması, ders çıkarması gerekir. Hırvatistan ile Sırbistan'ın birbirinden ayrılması, mesela Soran Kürtleri ile Kurmanc Kürtlerinin birbirinden ayrılmasına benzer. Bu hala atlatılmış bir tehlike değil.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Firat
+6 #7 Firat 10-04-2018 19:39
Dünyada gezdiğim tüm ülkelerde hiçbir halkın dinsel, mezhepsel ya da ideolojik bir takım ıvır zıvırlarını ulusal değerlerinin üstünde tuttuklarını asla görmedim. Bunları sosyolojik neden ve sonuç ilişkileri ile inceleyip yazdım. Çünkü ulusları ulus yapan onların binlerce yıllık ulusal değerleridir; bu ulusal değerleri çevreleyen tarihi, sosyolojik, folklorik ve antropolojik değerler silsilesi var. Bu değerler silsilesi binlerce yıl içerisinde oluşuyor. Bu değerler aynı zamanda insanlığın da ortak değerleri olduğundan ve bir çok bilim dalını içerdiği için insanlık bu değerlere varoluşsal bilim alanları olarak önem veriyor. (Yazıdan alıntı yazar 12'den vururmuş)
Alıntı | Yöneticiye raporla
Firat
+5 #6 Firat 10-04-2018 19:36
Dinini, mezhebini ve ideolojisini ise her an için değiştirebilirs in, hatta hemen şimdi bir söz ile fakat kimliğini değiştirdiğin zaman soysuzlaşırsın. ..! İşte bunu sevdim
Alıntı | Yöneticiye raporla
Firat
+4 #5 Firat 10-04-2018 19:32
Ömer maalesef sana katılmıyorum çünkü Slavlar demek Latinler demek gibi bir şey Latin kökenli onlarca dil vardır Fransızca Almanca İngilizce say saybildiği kadar fakat bunlar ayrı Ulus'tadır.Sıla vlar da hakeza Bir çok rus barındırır bunların dilleri birbirlerinden çok farklıdır zaman içerisinde farklı farklı uluslar olarak şekillenmişlerd ir. Yazı son derece mantıklıdır Kürtlerde uluslaşma henüz olgunlaşmamış kimi Aleviliğini, dinini, mezhebini, ulusalcılığının önünde tutuyor. Dört milyonluk Hırvatlar devlet oluyorsa, beşbinlik Mekadonya Devlet olabiliyorsa 40 milyonluk Kürt olamıyorsa yazıklar olsun!!!
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
+1 #4 Barzan 10-04-2018 18:47
Brèz Omer.Siz iyi yorum yaziyordunuz.
Sizi okuduktan sonra durur yorumunuzu kendime yorumlardim.
§imdi lehçe,mezheb,di n,parti devleti savunmaniz beni oldukça §a§irti.
Ba§ure Kurdistan diyanetinde her dinin temsili ve egitimi var.
Egitim bakaliginda her azinligin dil temsili ve resmi egitimi var.
Bu dùnya hukukcularinin en iyisi tarafindan yazilan ba§ùrè Kurdistan anayasasidir.
Sizce iyi deyilmi?
Neden ba§urè Kurdistan diyanetini ve egitim sistemini okumuyorsun?
Bence bunu yap ve ba§urè Kurdistan Kurdi basini izlesen iyi olur.
8 dini egitim ve 5 egitim dili var.
Demokratik devlet sistemi bu deyilmi?
Selamlarla.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Ömer
-6 #3 Ömer 10-04-2018 14:50
Hırvatistan biraz ters bir örnek olmuş. Kürdistan'a uyarlanacak olsa, Kurmanci, Sorani ve Kırmancki konuşan bölgelerin, hatta Kızılbaş-Alevi Dersim'in ayrı devletler şeklinde ve birbirinden bağımsız olması gerekir.

Yugoslavya Slav çoğunluğun dilsel ve dinsel farklılıklar üzerinden birbirlerine düştükleri/ düşürüldükleri ve ayrıştıkları bir ülkeydi. Bölünmeyi dışardan tetikleyen Hırvatistan'a ağabeylik yapan Almanya idi.

Olan bitenler (Slav tipi birakuji) hakkında, Emir Kusturica'nın "Underground" filminin izlenmesi tavsiye edilebilir.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Brahim Sebi
+14 #2 Brahim Sebi 10-04-2018 11:40
Sözün kisasi dogrudur. ne basimiza geldiyse Devlet sahibi olmamizdan dolayidir. devletimiz olsaydi biz asla ne asimilasyon nede inkar ne isgal ne yikim ne tecavüz enede katliamalara maruz kalamazdik. . yurtseverin diyen Kurd devlete karsi olanlari lanetliyorum ve bizdenden degildir . olsa ola kurdistanin vatan Xayini olbilir.
Alıntı | Yöneticiye raporla
FacebookTwitterGoogle BookmarksRSS FeedPinterest
Pin It